ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ

Επωνυμία: Οργανοτεχνική ΑΕ

Δραστηριότητα: Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Διεύθυνση: Φιλ. Εταιρίας 1 – 65403 Καβάλα

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Γιώργος Σταμπουλής

Τηλέφωνο: 251.0228081

Fax: 251.0835857

E-mail: data.protection@organotechnical.gr

Internet: www.organotechnical.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση