Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Επωνυμία: Οργανοτεχνική ΑΕ Δραστηριότητα: Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Διεύθυνση: Φιλ. Εταιρίας 1 – 65403 Καβάλα Νόμιμος Εκπρόσωπος:…

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί η Οργανοτεχνική ΑΕ διέπεται από τις διατάξεις που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός…

Διαβάστε περισσότερα
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση