ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών έργων τοπικού προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της περιοχής, η ενίσχυση της απασχόλησης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το πρώτο και δεύτερο ψηφίο.