ΠΑΡΑΤΑΣΗ στο πρόγραμμα Στήριξης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων από το "Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων" Δράση:2

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Παρέμβασης», μέσου δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων έτσι ώστε να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής τους και να  ανταποκριθούν  στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το τρίτο ψηφίο.