ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας"

Σκοπός του προγράμματος είναι η τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία, των ανέργων και των ανενεργών γυναικών.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

= ένα + πέντε