ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας"

Σκοπός του προγράμματος είναι η τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία, των ανέργων και των ανενεργών γυναικών.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το τρίτο ψηφίο.