ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα "ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ"

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων, των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν  την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά,  στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους. 

 

 

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το γρασίδι είναι πράσινο.(true/false)