ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» ΠΕΠ 2014-2020

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ίδρυσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες αρχικών επενδύσεων, σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

είναι το τρία = με δύο ? (true/false)