ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής προτασεων στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών από το "Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων" Δράση:1

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση στήριξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών, ώστε να ενισχυθεί η  προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης ως αποτέλεσμα της των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

= τρία - οκτώ