ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 15/2/2012

Νέες προθεσμίες υποβολής στο πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός από 4/1/2012 έως 31/1/2012. Αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης από 45% σε 50%. Δίδεται πλέον η δυνατότητα η επιχείρηση να κάνει επέκταση δραστηριότητασ σε νέο ή νέους επιλέξιμο/ επιλέξιμους Κ.Α.Δ., που περιλαμβάνονται στον Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων Κ.Α.Δ., πριν την 1.1.2010.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού τα οποία συμβάλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης στην διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη –τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το μικρότερο ψηφίο.