Πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης, με στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο άνθρωπος έχει 3 μάτια(true/false)