Νέα Παράτση στο πρόγραμμα Digi-Retail

Σκοπός του προγράμματος είναι η «ψηφιακή ενίσχυση» επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με στόχο τη βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβασή τους σε νέα καταναλωτικά κοινά

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

είναι το πέντε < του επτά? (true/false)