Νέα Παράταση για το πρόγραμμα Digi-Content

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την  δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το κίτρινο είναι το ίδιο χρώμα με το μαύρο.(true/false)