Νέα Παράταση για το πρόγραμμα Digi-Content

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την  δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το πρώτο και δεύτερο ψηφίο.