ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολών στο πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" και 1η Τροποποίηση του Οδηγού

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" στο πλαίσιο του ΕπανΕΚ με βασικό στόχοτην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.


Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το γρασίδι είναι κόκκινο.(true/false)