ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολών στο πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" και 1η Τροποποίηση του οδηγού

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" στο πλαίσιο του ΕπανΕΚ.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το τελευταίο ψηφίο.