ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 23/1/2012 για το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση στη μεταποίηση και εμπορία των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων, μέσω της στήριξης επενδύσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1+1 = 1(true/false)