ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ"

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των ΜΜΕ, των οκτώ (8) τομέων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα", προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/υπηρεσιών τους

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το πλήθος των ψηφίων.