Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας- Πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το δεύτερο ψηφίο.