ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η Θάσος εντάσσεται στις περιοχές ΟΠΑΑΧ και επομένως είναι για ΠΡΩΤΗ φορά επιλέξιμη στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.

Στόχος των τριών προκηρυσσόμενων μέτρων του προγράμματος είναι η παροχή δυνατοτήτων για την βελτίωση των εισοδημάτων και την συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης, η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος και η προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών της υπαίθρου.

Η υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει εως τις 24 Απριλίου 2013

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

είναι το τρία < του επτά? (true/false)