ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, η δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσης που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το τρίτο ψηφίο.