ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση  επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων  και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης

Η Οργανοτεχνική ΑΕ έχει υποστηρίξει με πλήρη επιτυχία εκατοντάδες επιχειρήσεις σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης. Για το πρόγραμμα αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά και, με βάση το σύστημα κριτηρίων αξιολόγησης, να εξετάσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας που έχει η επιχείρησή σας

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

είναι το ένα = με μηδέν ? (true/false)