ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΜΕΤΡΟ 123Α

Σκοπός του Μέτρου είναι η  βελτίωση της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων, μέσω της στήριξης επενδύσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το πρώτο και δεύτερο ψηφίο.