ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

 

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

είναι το ένα < του τέσσερα? (true/false)