Νέα Παραταση στο Πρόγραμμα Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες 2010

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο σκύλος δεν είναι ζώο.(true/false)