1η Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας "ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο της επιχειρησιακής τους οργάνωσης και λειτουργίας.

Ποσοστό επιχορήγησης: 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης


 

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το πρώτο και δεύτερο ψηφίο.