ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Προγράμματος "Επιχειρηματική Ευκαιρία"

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η Προδημοσίευση του Προγράμματος "Επιχειρηματική Ευκαιρία" που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βασικός στόχος του προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε ανέργους, είναι η ανάπτυξη νέας υγιούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικής πρότασης.

Η Οργανοτεχνική ΑΕ έχει υποστηρίξει με πλήρη επιτυχία εκατοντάδες επιχειρήσεις σε προγράμματα χρηματοδότησης. Για το πρόγραμμα αυτό είμαστε στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το τελευταίο ψηφίο.