ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Προγράμματος Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος "Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο ήλιος είναι κίτρινος.(true/false)