Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας"

Υποβλήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα προτάσεις στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας" που συντάχθηκαν από την εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Συγκεκριμένα προτάθηκαν τα ακόλουθα έργα:

  1. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" για λογαριασμό του Δήμου Θάσου με προϋπολογισμό 412.000 ευρώ και συμμετέχοντες, εκτός του Δήμου Θάσου, εταίρων από τις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία, Ουκρανία και Τουρκία.
  2. "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ" για λογαριασμό του Δήμου Παγγαίου με προϋπολογισμό 418.000 ευρώ και συμμετέχοντες Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης από τις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Αρμενία, Ουκρανία και Τουρκία.
  3. "ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ" για λογαριασμό του Δήμου Ξάνθης με προϋπολογισμό 530.000 ευρώ και συμμετέχοντες από τις χώρες Βουλγαρία, Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε ποσοστό 90% του προϋπολογισμού των έργων ενώ οι τελικές εγκρίσεις αναμένονται την άνοιξη του 2012