Η ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΣΑ "ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ"

Η μετανάστευση νέων πτυχιούχων, για εργασία στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά, κυρίως, στο εξωτερικό, χωρίς να είναι καινούργιο φαινόμενο για τη χώρα μας, αρχίζει να παίρνει τον τελευταίο καιρό διαστάσεις επιδημίας. Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης η ιδέα της μετανάστευσης στο εξωτερικό για εργασία φαίνεται να μετατρέπεται σε μία από τις λίγες ρεαλιστικές επιλογές των νέων επιστημόνων για επαγγελματική αποκατάσταση.

 Κατά συνέπεια, το πρόβλημα ��ης "διαρροής εγκεφάλων" (brain drain) στερεί από την περιφερειακή οικονομία πολύτιμο κεφάλαιο σε ανθρώπινο δυναμικό ανώτατης εκπαίδευσης

 Αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημαντικότητα του προβλήματος, μεγάλος αριθμός επιστημονικών φορέων της Δράμας και της Καβάλας σχεδίασε το έργο " Συγκράτηση Νέων ΕΠιστημόνΩν Στην Περιφέρεια (ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια)" με σκοπό να παρασχεθούν στους νέους επιστήμονες εφόδια γνώσεων και εμπειρίας ώστε:

· Να αυξηθούν οι πιθανότητές τους για εξεύρεση εργασίας στην Περιφέρεια είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη υφιστάμενων επιχειρήσεων

· Να ανασχεθεί το ρεύμα της μετανάστευσής τους

·  Να συμβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, με την παρουσία τους και τη δουλειά τους στον τόπο τους

 Το έργο "ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια" σχεδιάστηκε με προσδοκώμενο αποτέλεσμα τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του ωφελουμένου – πτυχιούχου και του ωφελουμένου - επιχειρηματία ή στελέχους επιχείρησης και την αποτελεσματική προετοιμασία των νέων επιστημόνων για την άμεση είσοδό τους στην αγορά εργασίας.