ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Για να δείτε την πρόσκληση των μετόχων για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση πατήστε εδώ