ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακοινώθηκε η ημέρα προκήρυξης του Β Κύκλου των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ που θα είναι η 14η Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές ενώ 2 μήνες θα διαρκέσει και διαδικασία εξιολόγησής τους.

Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ υφιστάμενες, νέες και υπο σύσταση επιχειρήσεις στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου-Υπηρεσιών.