ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008

Τον Απρίλιο του 2011 πιστοποιήθηκαν με επιτυχία τα φροντιστήρια του Νομού Καβάλας "ΑΡΙΣΤΟΝ", "ΘΕΤΙΚΟ" και "ΠΥΡΗΝΑΣ" σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008. Την ανάπτυξη των συστημάτων καθώς και την Συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστηρίων ανέλαβε η εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.