Σημαντική επιτυχία της "ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" στο Πρόγραμμα "ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ"

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων Οργανοτεχνική ΑΕ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014 - 2020". Και τα δύο διακρατικά έργα που σχεδίασε, εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι στο Πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλες τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και τη Βόρεια Ελλάδα, εγκρίθηκαν 31 έργα σε σύνολο 247 που υποβλήθηκαν

 

Το πρώτο από τα δύο έργα πο�� εγκρίθηκαν έχει ως τίτλο "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ" και επικεφαλής εταίρος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει και ο Δήμος Ξάνθης. Το εταιρικό σχήμα συμπληρώνεται από οργανισμούς από τη Ρουμανία, την Αρμενία, την Ουκρανία και την Τουρκία

 

Βασικός στόχος του έργου, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 967.047 ευρώ, είναι η προώθηση της ιδέας της επιχειρηματικής αριστείας στον τουρισμό με αντίστοιχες πιλοτικές εφαρμογές σε επιχειρήσεις της περιοχής

 

Το δεύτερο έργο έχει ως τίτλο "ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" και επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Νέστου ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν οργανισμοί από τη Ρουμανία, την Αρμενία, τη Μολδαβία και την Τουρκία

 

Στόχος του έργου είναι η προώθηση διεθνών εμπορικών δεσμών, δικτύων και συνεργασιών στις περιοχές των εταίρων στον τομέα της αγροτικής οικονομίας και η διεθνοποίηση των εμπορικών ενεργειών και συναλλαγών. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 572.889 ευρώ

 

Και τα δύο έργα έχουν διάρκεια 24 μηνών και αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα με αντίστοιχες εναρκτήριες διακρατικές συναντήσεις στο Ν. Καβάλας