Παρουσίαση στα μέλη του Συλλόγου Φροντιστών Θράκης για την ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008

Κατόπιν πρόσκλησης του Συλλογου Φροντιστών Θράκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Οργανοτεχνικής Α.Ε. κ. Γιώργος Σταμπουλής παρουσίασε στα μέλη του συλλόγου την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 "Υπηρεσίες Εκπαίδευσης- Κριτήρια Αξιολόγησης" στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή  14/03/2011 στην Κομοτηνή.