Έγκριση επένδυσης της ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ύψους 5.150.000 ευρώ

Εγκρίθηκε την Πέμπτη 2.12.10 από την κεντρική γνωμοδοτική επιτροπή του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η υπαγωγή της επένδυσης της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου με ποσοστό επιχορήγησης 57%. Η Φάρμα Ελλάς ΑΒΕΕ είναι από τις μεγαλύτερες γαλακτοπαραγωγικές μονάδες της χώρας και λειτουργεί από το 2008 στην περιοχή της Πέρνης Καβάλας.

Η επένδυση που έχει ολοκληρωθεί κατά 75%, έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.150.000 ευρώ, προβλέπει 20 νέες θέσεις εργασίας από τις οποίες οι 16 έχουν ήδη δημιουργηθεί και υλοποιείται με τη συμβολή της εταιρίας συμβούλων Οργανοτεχνική ΑΕ.