Διαχειριστική Επάρκεια ΟΛΚ

Η Οργανοτεχνική Α.Ε. ανέλαβε την συμβουλευτική υποστήριξη για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας