Ανανέωση του Πιστοποιητικού Ποιότητας

Η Οργανοτεχνική ΑΕ ανανέωσε με επιτυχία το πιστοποιητικό ποιότητας της σύμφωνα με το ISO 9001:2008.