100% επιτυχία της Οργανοτεχνικής ΑΕ στο πρόγραμμα ΠΕΠ Β΄Κύκλος

Η υποβολή προτάσεων από την Οργανοτεχνική ΑΕ στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης- Τουρισμού- Εμπορίου και Υπηρεσιών" στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Όλες οι προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά και μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την υλοποίησή τους.