Ξεκίνησε η 3η περίοδος υποβολών για το πρόγραμμα"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"

Οι υποβολές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 13/12/2017.
Η δράση αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  με 100% χρηματοδότηση και οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.
Με την 3η περίοδο ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα υποβολών για τη συγκεκριμένη δράση.