Δημόσιος Τομέας

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
1
Brighton and Hove City Council
Αγγλία
ΟΤΑ
2
E-QUALity. Αναπτυξιακή Σύμπραξη Βορειοανατολικής Ελλάδας
Καβάλα
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
3
Union of Private and Economic Enterprises
Σόφια
Ενωση επιχειρήσεων
4
Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Παρανεστίου
Παρανέστι
Αναπτυξιακή εταιρία
5
Αναπτυξιακή Εταιρία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας (ΑΕΝΑΚ)
Καβάλα
Αναπτυξιακή εταιρία
6
Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ (ΑΝΚΑ)
Καβάλα
Αναπτυξιακή εταιρία
7
Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής Ροδόπης - Έβρου
Αλεξ/πολη
Φορέας του Επιμελητηρίου
8
ΔΕΥΑ Καβάλας
Καβάλα
Δημοτική επιχείρηση
9
Δήμος Θάσου
Θάσος
ΟΤΑ Α' βαθμού
10
Δήμος Καβάλας
Καβάλα
ΟΤΑ Α' βαθμού
11
Δήμος Κεραμωτής
Κεραμωτή
ΟΤΑ Α' βαθμού
12
Δήμος Ξάνθης
Ξάνθη
ΟΤΑ Α' βαθμού
13
Δήμος Ορεινού
Λεκάνη
ΟΤΑ Α' βαθμού
14
Δήμος Ορφανού
Γαληψός
ΟΤΑ Α' βαθμού
15
Δήμος Παγγαίου
Νικήσιανη
ΟΤΑ Α' βαθμού
16
Δήμος Φιλίππων
Κρηνίδες
ΟΤΑ Α' βαθμού
17
Δήμος Χρυσούπολης
Χρυσούπολη
ΟΤΑ Α' βαθμού
18
Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Παρανεστίου
Παρανέστι
Αναπτυξιακή εταιρία
19
Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρία Καβάλας (ΔΑΝΕΚ)
Καβάλα
Αναπτυξιακή εταιρία
20
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Χρυσούπολης (ΔΕΠΑΧ)
Χρυσούπολη
Αναπτυξιακή εταιρία
21
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού & Ανάπτυξης Θάσου (ΔΕΠΟΤΑΘ)
Θάσος
Αναπτυξιακή εταιρία
22
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ανάπτυξης Φιλίππων (ΔΕΠΑΑΝΑΦ)
Κρηνίδες
Αναπτυξιακή εταιρία
23
Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού & Ανάπτυξης Δήμου Ορεινού (ΔΕΤΑΔΟ)
Λεκάνη
Αναπτυξιακή εταιρία
24
Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης
Ξάνθη
Επιστημονικός φορέας
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ
ΕΙΔΟΣ
25
ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ
Ν. Πέραμος
Ερευνητικό ινστιτούτο
26
ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ
Αθήνα
Οργανισμός
27
Επιμελητήριο Δράμας
Δράμα
Επιμελητήριο
28
Επιμελητήριο Καβάλας
Καβάλα
Επιμελητήριο
29
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας
Καβάλα
Συνδικαλιστικός φορέας
30
Εταιρία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Κομοτηνή
Αναπτυξιακή εταιρία
31
Θασιακή Ενωση Καβάλας
Καβάλα
Πολιτιστικό σωματείο
32
ΚΕΚ ΝΑ ΝΕΛΕ Καβάλας
Καβάλα
ΚΕΚ
33
Λασπόλουτρα Κρηνίδων
Κρηνίδες
Δημοτική επιχείρηση
34
Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας
Καβάλα
Πολιτιστικό σωματείο
35
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας - Ξάθης
Ξάνθη
ΟΤΑ Β' βαθμού
36
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Εβρου
Κομοτηνή
ΟΤΑ Β' βαθμού
37
Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Καβάλα
Νοσοκομείο
38
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας
Καβάλα
ΟΤΑ Β' βαθμού
39
Πανηπειρωτική Ενωση Ν. Καβάλας
Καβάλα
Πολιτιστικό σωματείο
40
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Κομοτηνή
Περιφέρεια
41
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Κοζάνη
Περιφέρεια
42
Περιφέρεια Ηπείρου
Ιωάννινα
Περιφέρεια
43
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια
44
ΠΕΣΥΠ ΑΜΘ
Κομοτηνή
Δημόσια Υπηρεσία
45
Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Ποντίων Ν. Καρβάλης "Ο Πόντος"
Καβάλα
Πολιτιστικό σωματείο
46
Ποντιακή Λέσχη Καβάλας
Καβάλα
Πολιτιστικό σωματείο
47
Τοπική Ενωση Δήμων - Κοινοτήτων Ν. Καβάλας
Καβάλα
Ενωση ΟΤΑ
48
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα ΑΜ
Καβάλα
Επιστημονικός φορέας
49
ΤΕΙ Καβάλας
Καβάλα
Ανώτατο εκπαιδευτικό Ιδρυμα
50
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΜΘ
Κομοτηνή
Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ
51
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Αθήνα
Υπουργείο
52
Φιλιπρόοδη Ενωση Ξάνθης
Ξάνθη
Πολιτιστικό σωματείο