Εθνικά

1η Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Στις 20 Φεβρουαρίου 2019 ξεκινά η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα.Θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού!

1η Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας "ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Υποβολή προτάσεων από 06 Φεβ 2019 έως 19 Απρ 2019

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019 ξεκινά η υποβολή προτάσεων ενώ η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στις 9 Μαϊου

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα "ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ"

Η υποβολή ξεκινά στις 27 Ιουνίου 2018 και η πρόσκληση θα μείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεων του διαθέσιμου Π/Υ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολών στο πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" και 1η Τροποποίηση του οδηγού

Υποβολή προτάσεων από 11 Ιουν 2018 έως 31 Οκτ 2018

Στις 11 Ιουνίου 2018 ξεκινά η υποβολή προτάσεων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολών στο πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" και 1η Τροποποίηση του Οδηγού

Υποβολή προτάσεων από 11 Ιουν 2018 έως 31 Οκτ 2018

Στις 11 Ιουνίου 2018 ξεκινά η υποβολή προτάσεων

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κύκλος)"

Το Πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργους, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Υποβολή προτάσεων από 23 Μαρ 2017 έως 17 Μαϊ 2017

Στις 23 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων"

Υποβολή προτάσεων από 31 Ιαν 2017 έως 16 Μαρ 2017

Το πρόγραμμα αφορά στον κλάδο Χημικών – Πολυμερών Υλικών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Υποβολή προτάσεων από 08 Μαρ 2016 έως 15 Απρ 2016

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους και αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υποβολή προτάσεων από 17 Μαρ 2016 έως 27 Μαρ 2016

Το Υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε την προκήρυξη του προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα".ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!!!

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Ανακοινωθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Προγράμματος Αυτοαπασχόλησης Ανέργων Πτυχιούχων

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Προγράμματος για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Προγράμματος Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος "Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας- Πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Σύμφωνα με τον Προγραμματισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας αναμένεται η προδημοσίευση Προγράμματος που αφορά στη "Νεοφυή Επιχειρηματικότητα"

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομίας-Πρόγραμμα Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

Σύμφωνα με τον Προγραμματισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας αναμένεται η προδημοσίευση Προγράμματος που αφορά στην Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση Προγραμματισμού Υπουργείου Οικονομίας- Πρόγραμμα για τον Τουρισμό

Σύμφωνα με τον Προγραμματισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας αναμένεται η προδημοσίευση Προγράμματος που αφορά στον Τουρισμό

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Προγράμματος "Επιχειρηματική Ευκαιρία"

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η Προδημοσίευση του Προγράμματος "Επιχειρηματική Ευκαιρία" στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Προγράμματος "Επιχειρούμε Δυναμικά"

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η Προδημοσίευση του Προγράμματος "Επιχειρούμε Δυναμικά" στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Από 23 Απριλίου 2014 και μέχρι τέλος Ιουνίου θα διαρκέσει η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. Ενημερωθείτε

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΜΕΤΡΟ 123Α

Αιτήσεις υποβάλλονται από 30 Δεκεμβρίου 2013 και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το Πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ

Υποβολή προτάσεων από 05 Αυγ 2013 έως 10 Οκτ 2013

Δείτε αναλυτικά τις βασικές αρχές και όρους του Β΄κύκλου του προγράμματος Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Η υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει εως τις 24 Απριλίου 2013. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑI ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΙ Η ΘΑΣΟΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας"

Υποβολή προτάσεων από 01 Μαρ 2013 έως 29 Μαρ 2013

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά την 1η Μαρτίου και θα διαρκέσει εως τις 29 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ

Υποβολή προτάσεων από 15 Ιαν 2013 έως 25 Απρ 2013

Η υποβολή προτάσεων ξεκινά στις 25 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 25 Απριλίου.ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα LEADER Ν. Καβάλας

Υποβολή προτάσεων από 20 Δεκ 2012 έως 15 Μαρ 2013

Ανακοινώθηκε επίσημα η 2η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος LEADER N. Καβάλας. Η υποβολή προτάσεων θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Υποβολή προτάσεων από 10 Δεκ 2012 έως 15 Μαρ 2013

Προκηρύχθηκε επίσημα το πρόγραμμα LEADER Αλείας που αφορά στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων Νέστου και Θάσου. Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 10 Δεκεμβρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου 2013

Πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε την πρόθεση άμεσης δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ" συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, Μέτρο 2.3 "Μεταποίηση και Εμπορία"

Υποβολή προτάσεων από 05 Μαρ 2012 έως 15 Ιουλ 2012

Ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2012 η υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, Μέτρο 2.3 "Μεταποίηση και Εμπορία". Ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 15/2/2012

Υποβολή προτάσεων από 15 Σεπ 2011 έως 31 Ιαν 2012

Παρατείνεται εως 15 Φεβρουαρίου 2012 η ημερομηνια υποβολής προτάσεων

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 15/2/2012

Υποβολή προτάσεων από 15 Σεπ 2011 έως 31 Ιαν 2012

Παρατείνεται εως 15 Φεβρουαρίου 2012 η ημερομηνια υποβολής προτάσεων

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 18/05/12 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υποβολή προτάσεων από 20 Φεβ 2012 έως 02 Απρ 2012

Μέχρι 18/05/12 παρατείνεται η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών έργων τοπικού προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

Αναμένεται στο προσεχές διάστημα η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στο πρόγραμμα Στήριξης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων από το "Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων" Δράση:2

Υποβολή προτάσεων από 15 Νοε 2011 έως 15 Ιαν 2012

Μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2012 παρατείνεται η υποβολή προτάσεων

Πράσινες Υποδομές 2010

Υποβολή προτάσεων από 25 Μαϊ 2010 έως 18 Ιουν 2010

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Νέα Παραταση στο Πρόγραμμα Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες 2010

Υποβολή προτάσεων από 29 Ιουλ 2010 έως 12 Ιαν 2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

LEADER Ν. Καβάλας 2010

Υποβολή προτάσεων από 01 Σεπ 2010 έως 06 Δεκ 2010

Αγροτική Ανάπτυξη Της Ελλάδας 2007 - 2013 Προσέγγιση LEADER Τοπικό Πρόγραμμα Ν. Καβάλας (Προκήρυξη 2010)

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός

Υποβολή προτάσεων από 20 Δεκ 2010 έως 25 Φεβ 2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, η δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσης που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικες

Υποβολή προτάσεων από 21 Ιουν 2010 έως 22 Νοε 2010

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση της καινοτομίας

Νέα Παράτση στο πρόγραμμα Digi-Retail

Υποβολή προτάσεων από 14 Ιαν 2011 έως 21 Μαρ 2011

Νέα παράταση μέχρι τις 21/03/2011 για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα DIGI-RETAIL

Νέα Παράταση για το πρόγραμμα Digi-Content

Υποβολή προτάσεων από 06 Δεκ 2010 έως 28 Ιαν 2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών

Παράταση του Προγράμματος Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρησεων Πρόσκληση Α

Υποβολή προτάσεων από 17 Ιαν 2011 έως 15 Απρ 2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο την ανταπόκρισή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση

Παράταση του Προγράμματος Διαρθρωτική Προσαρμογή Πρόσκληση Β

Υποβολή προτάσεων από 17 Ιαν 2011 έως 15 Απρ 2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων

Παράταση του Προγράμματος Διαρθρωτική Προσαρμογή Γ΄ Πρόσκληση

Υποβολή προτάσεων από 17 Ιαν 2011 έως 01 Απρ 2011

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με στόχο την ανταπόκρισή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ πρόγραμματος 'Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων'

Υποβολή προτάσεων από 10 Μαρ 2011 έως 14 Ιουν 2011

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων έργου προς έναρξη στο πρόγραμμα "Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων" εως 14 Ιουνίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Υποβολή προτάσεων από 15 Ιουλ 2011 έως 18 Οκτ 2011

Παρατείνεται μέχρι 18/10/2011 η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ για την υποβολή αιτήσεων στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων Ν.3908/2011

Υποβολή προτάσεων από 01 Αυγ 2011 έως 30 Σεπ 2011

Παρατείνεται μέχρι 30/09/2011 η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα των Νέων στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου 3908/11

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 23/1/2012 για το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

Υποβολή προτάσεων από 07 Οκτ 2011 έως 23 Ιαν 2012

Στις 7 Οκτωβρίου 2011 ξεκινά η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013