Ιστορία - Όραμα

Η Οργανοτεχνική ιδρύθηκε το 1982 και στελεχώθηκε από μία ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων επιστημόνων με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Στην μακρόχρονη πορεία της, η εταιρία επέδειξε σημαντικό έργο που την καθιέρωσε στην αγορά ενώ παράλληλα συνέβαλε στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της αλλά και στην τοπική ανάπτυξη. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την σύνταξη μεγάλου αριθμού οικονομοτεχνικών μελετών, την συμμετοχή και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Σήμερα, η Οργανοτεχνική έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ως όμιλος επιχειρήσεων καλύπτει την Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι επίσης εγγεγραμμένη στο επίσημο μητρώο συμβούλων του ΕΟΜΜΕΧ και λειτουργεί με βάση σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, πιστοποιημένο από τον διεθνή οργανισμό Lloyd’s Register Quality Assurance.

Οι σημαντικότερες χρονολογικές στιγμές στην πολυετή ιστορία της ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗΣ είναι:

1982
Ίδρυση της ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΕ στην Καβάλα
1991
Ίδρυση της ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΕ στην Δράμα
1993
Μετεξέλιξη της ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΕ και ίδρυση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και μετοχικό κεφάλαιο 30.000.000 δρχ.
1994
Ίδρυση της ORGANOTECHNICAL-B LTD με έδρα στη Σόφια
1994
Συμβόλαιο αντιπροσώπευσης στο Βελιγράδι
1995
Ίδρυση της ORGANOTECHNICAL-Y LTD με έδρα στο Βελιγράδι
1995
Η ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ γίνεται μέλος του Ελληνικού Forum Ποιότητας
1995
Η ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ γίνεται σημείο παρουσίας του internet στην Καβάλα
1996
Ολοκλήρωση του πρώτου επενδυτικού πακέτου της εταιρίας. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανοτεχνικής σε 40.000.000 δρχ
1996
Ο ΕΟΜΜΕΧ καταχωρεί την Οργανοτεχνική ΑΕ στο μητρώο επίσημων συμβούλων επιχειρήσεων (Αρ. Μητρώου Α/3)
1997
Η ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΕ γίνεται σημείο παρουσίας του internet στη Δράμα
1998
Ιδρύεται υποκατάστημα της Οργανοτεχνικής ΑΕ στο Ν. Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη
1998
Ολοκλήρωση δεύτερου επενδυτικού πακέτου. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανοτεχνικής σε 48.250.000 δρχ
2000
Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001. Πιστοποίηση από Lloyds' Register Quality Assurance
2000
Συμμετοχή της Οργανοτεχνικής ΑΕ στην εταιρία επικοινωνίας και προβολής ΟΙΩΝΟΣ ΕΠΕ
2002
Απονέμεται στην Οργανοτεχνική ΑΕ η τιμητική Αναγνώριση για τη Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης της Ποιότητας (EFQM - European Foundation for the Quality Management)
2004
Ανανέωση του πιστοποιητικού ποιότητας της Οργανοτεχνικής σύμφωνα με το ISO 9001: 2000 μέχρι 31 Μαΐου 06
2006
Συμμετοχή της Οργανοτεχνικής ΑΕ στην "Εταιρία Τηλεματικών Εφαρμογών & Πληροφορικής ΑΕ"
2006
Ολοκλήρωση τρίτου επενδυτικού πακέτου ύψους 25000€ περίπου
2007
Ανανέωση του πιστοποιητικού ποιότητας της Οργανοτεχνικής σύμφωνα με το ISO 9001: 2000 μέχρι Σεπτέμβριο 10
2010
Ανανέωση του πιστοποιητικού ποιότητας της Οργανοτεχνικής σύμφωνα με το ISO9001: 2008 μέχρι  Σεπτέμβριο 13

Όραμα

  • Η καθιέρωση της Οργανοτεχνικής ως η μεγαλύτερη, εγκυρότερη και αποτελεσματικότερη εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων στην περιφέρεια Α.Μ.Θ
  • Η κατάκτηση της εσωτερικής λειτουργίας όλων των στελεχών σαν μια ομάδα με κοινούς στόχους και αξίες
  • Η πλήρης και συνεχής ικανοποίηση των πελατών

Αποστολή

  • Η συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων, επίδοξων επιχειρηματιών ή οργανισμών με τρόπο που να βελτιώνει τη δυνατότητά τους για την επίτευξη των στόχων τους
  • Η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
  • Η συμβολή στη δημιουργία και τη διατήρηση περιβάλλοντος που να ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζομένων στην Εταιρία

Αρχές

Η λειτουργία της εταιρίας διέπεται από τις αρχές:

  • Της συνέπειας
  • Της αξιοπιστίας
  • Της τήρησης των συμφωνηθέντων
  • Της εχεμύθειας

Η φιλοσοφία της Οργανοτεχνικής διέπεται από το πνεύμα της καινοτομίας, της αποτελεσματικότητας και κυρίως, της εξυπηρέτησης του πελάτη και συμπυκνώνεται στην έκφραση ¨ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΟ¨