ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής προτασεων στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών από το "Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων" Δράση:1

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση στήριξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών, ώστε να ενισχυθεί η  προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης ως αποτέλεσμα της των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το ψάρι πετάει.(true/false)