ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολών στο πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" και 1η Τροποποίηση του οδηγού

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" στο πλαίσιο του ΕπανΕΚ.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Παρακαλώ εισάγετε το πρώτο και δεύτερο ψηφίο.