ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το πρόγραμμα LEADER Ν. Καβάλας

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της περιοχής, η ενίσχυση της απασχόλησης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην αγροτική περιοχή.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το γρασίδι είναι κόκκινο.(true/false)