ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, Μέτρο 2.3 "Μεταποίηση και Εμπορία"

Σκοπός του Μέτρου είναι η υποστήριξη των επενδύσεων στον τομέα μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο ήλιος είναι μαύρος.(true/false)