ΠΑΡΑΤΑΣΗ για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των νέων δυναμικών επενδύσεων στο πλαίσιο μιας καινοτόμου και νέας επιχειρηματικότητας

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

είναι το ένα > του μηδέν? (true/false)