"Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020" - Προγραμματισμός Υπουργείου Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξέδωσε το έντυπο "Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020" το οποίο αναλύει τον προγραμματισμό έκδοσης προσκλήσεων για τους τομείς: επιχειρηματικότητα, περιβάλλον, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού κα.

Κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

είναι το δύο < του επτά? (true/false)